logoluanvan2s1
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

Chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tất cả chuyên ngành

Cam kết chất lượng - Đúng tiến độ - Bảo mật thông tin

hotlinevietthueluanvan2s-1

Tổ chức công tác kế toán là gì? Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, với sự đổi mới và phát triển của đất nước, cơ chế quản lý kinh tế đã có sự thay đổi toàn diện nhưng không thể cùng một lúc có thể giải quyết được tất cả các vấn đề còn tồn đọng trong quản lý kinh tế. Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là công tác quản lý chi phí, trong đó tổ chức công tác kế toán là nội dung được quan tâm hàng đầu vì nó liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về tổ chức công tác kế toán là gì, chúng ta hãy cùng Luận Văn 2S đọc bài viết sau nhé.

Tổ chức công tác kế toán là gì?

Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhằm mục đích thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin cho công tác quản lý kinh tế tài chính. Có nhiều quan niệm khác nhau về tổ chức công tác kế toán như sau:

Tổ chức công tác kế toán được hiểu là tổ chức việc sử dụng các phương pháp kế toán nhằm thực hiện việc phân loại, ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phù hợp với Luật kế toán, Luật Ngân sách Nhà nước và các chính sách, chế độ hiện hành khác phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Có quan điểm khác cho rằng: Tổ chức công tác kế toán phải giải quyết cả hai phương diện là tổ chức thực hiện các phương pháp kế toán, các nguyên tắc kế toán, các phương tiện tính toán để đạt được mục đích nghiên cứu của khoa học kế toán và tổ chức bộ máy kế toán từ đó liên kết các cán bộ, nhân viên kế toán ở đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác kế toán của doanh nghiệp.

Theo các nhà khoa học thuộc Học viện Tài chính: Tổ chức công tác kế toán là việc tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán nhằm liên kết các yếu tố cấu thành, các công việc của kế toán từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp. Theo đó, tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp là tổ chức việc thu thập, hệ thống hóa và cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhằm giải quyết hai phương diện là tổ chức thực hiện các phương pháp kế toán, các nguyên tắc kế toán và các phương pháp, phương tiện tính toán để có thể đạt được mục đích của công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán từ đó liên kết các nhân viên kế toán thực hiện tốt công tác kế toán trong doanh nghiệp.

Từ các quan niệm trên, có thể khái quát: Tổ chức công tác kế toán là việc tổ chức các bộ phận kế toán một cách hợp lý và khoa học gồm những người làm kế toán cụ thể để thực hiện các phương pháp kế toán cụ thể, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu thu nhập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính một cách kịp thời, trung thực phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

to_chuc_cong_tac_ke_toan_la_gi_luanvan2s_
Tổ chức công tác kế toán là gì?

Luận Văn 2S là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực hỗ trợ & viết thuê luận văn uy tín tại Việt Nam. Nếu như bạn đang gặp khó khăn với bài luận văn thạc sĩ kế toán về tổ chức công tác kế toán, liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng nhất nhé! Chi tiết dịch vụ & bảng giá viết luận văn thuê, truy cập: https://luanvan2s.com/viet-thue-luan-van-thac-si-bid7.html

Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Tổ chức bộ máy kế toán hợp lý gồm việc phân công, phân nhiệm công việc kế toán theo từng bộ phận, từng người làm kế toán của từng phần hành kế toán để phù hợp với hình thức tổ chức công tác kế toán.

Tiến hành thực hiện các phương pháp kế toán, chế độ kế toán cùng với việc vận dụng các nguyên tắc kế toán, tổ chức sử dụng các phương tiện kỹ thuật tính toán nhằm thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kế toán cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

Xác định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán nằm trong bộ máy kế toán cũng như giữa các bộ phận kế toán với các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp về các công việc có liên quan đến công tác kế toán để bảo đảm sự thống nhất trong việc cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu của quản lý.

Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán là gì?

Để tổ chức công tác kế toán được hợp lý, khoa học và đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại cần tuân thủ theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán, các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan khác,…

Thứ hai, tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại cần phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân sự làm kế toán tại doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ có sự khác nhau về tổ chức quản lý, trình độ quản lý và quy mô hoạt động nên để tổ chức công tác kế toán được hiệu quả cần căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và đặc điểm tổ chức quản lý tại doanh nghiệp.

Thứ ba, tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp cần đảm bảo cung cấp kịp thời, trung thực và đầy đủ các thông tin về hoạt động kinh doanh phục vụ yêu cầu quản lý chung ở doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán cần chú ý giải quyết mối quan hệ giữa các bộ phận để bảo bảo sự đồng bộ trong thu nhận, xử lý và phân tích, cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý chung.

Thứ tư, đảm bảo tính tiết kiệm và nâng cao hiệu quả, tính khả thi. Theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, mọi việc liên quan đến quá trình lựa chọn các phương án kinh doanh cả phương án tổ chức công tác kế toán cần đảm bảo tính tiết kiệm và sự khả thi.

nguyen_tac_to_chuc_cong_tac_ke_toan_luanvan2s
Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Tổ chức bộ máy kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán cho phù hợp với các đặc điểm kinh doanh, đặc điểm tổ chức quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người làm kế toán. Mỗi doanh nghiệp đều có những đặc điểm riêng về sản xuất kinh doanh và trình độ chuyên môn trong công tác quản lý và công tác kế toán. Nên cần căn cứ vào đặc điểm này để tổ chức bộ máy kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán phù hợp.

Tổ chức bộ máy kế toán là việc bố trí người làm kế toán vào các bộ phận kế toán cụ thể một cách khoa học và hợp ký nhằm thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp đầy đủ chính xác thông tin kinh tế tài chính phục vụ cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của nhà quản lý. Có như vậy mới phát huy được năng lực chuyên môn của từng người và nâng cao năng suất lao động kế toán trong bộ máy kế toán. Việc tổ chức thực hiện các phương pháp kế toán bao gồm các công việc sau:

 • Tổ chức thu nhận thông tin qua hệ thống chứng từ kế toán và ghi chép ban đầu.
 • Tổ chức hệ thống hóa, xử lý thông tin qua việc lựa chọn và áp dụng các chính sách, phương pháp và ước tính kế toán một cách nhất quán từ đó vận dụng tài khoản kế toán và sổ kế toán để ghi chép tổng hợp và chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Tổ chức cung cấp thông tin kế toán qua việc trình bày và phân tích thông tin kế toán trên hệ thống báo cáo kế toán.
 • Tổ chức kiểm tra kế toán.

Tổ chức công tác kế toán tài chính và tổ chức công tác kế toán quản trị nhằm mục đích đảm bảo cho kế toán thực sự là công cụ có hiệu lực trong hệ thống các công cụ quản lý. Về lý luận cũng như trên thực tế, mỗi doanh nghiệp có những đặc điểm riêng nên tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp có thể thực hiện theo các mô hình sau:

 • Tổ chức theo mô hình kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị.
 • Tổ chức theo mô hình tách biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Hiện nay, các doanh nghiệp thường áp dụng hình thức tổ chức mô hình kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. Điều này hợp lý, tiết kiệm chi phí và đảm bảo cung cấp thông tin nhanh chóng, phục vụ kịp thời cho việc điều hành của lãnh đạo doanh nghiệp.

noi_dung_to_chuc_cong_tac_ke_toan_trong_doanh_nghiep_luanvan2s
Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán là gì?

Để tổ chức công tác kế toán đạt hiệu quả và thỏa mãn các yêu cầu đặt ta, khi tiến hành tổ chức công tác kế toán cần quan tâm đến các nhân tố quan trọng sau:

Môi trường pháp lý, cơ chế tài chính của đơn vị: Môi trường pháp lý gồm hệ thống văn bản pháp quy và việc vận hành trong thực tiễn của hệ thống này. Dưới góc độ của công tác tổ chức công tác kế toán, các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác kế toán gồm Luật kế toán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn,…Khi tổ chức cần nắm vững các văn bản pháp luật về kế toán, tài chính và các quy định pháp lý,…

Nhu cầu thông tin kế toán tại các tổ chức: Tổ chức công tác kế toán cần đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán của các nhà quản lý. Nhu cầu thông tin của các tổ chức gồm thông tin kế toán tài chính và các thông tin kế toán quản trị. Về nguyên tắc, các thông tin kế toán tài chính cần cung cấp tuân thủ theo pháp luật, chế độ kế toán và nhu cầu sử dụng thông tin nội bộ của đơn vị. Nhu cầu thông tin kế toán quản trị rất đa dạng, phong phú và thường không được chuẩn hóa nên khi tổ chức chứng từ kế toán cần phân tích chi tiết để có thể xác định chính xác nhu cầu thông tin từ đó vận dụng các phương pháp kế toán phù hợp và cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị.

Cơ chế quản lý tài chính tại tổ chức: Hoạt động của các đơn vị cần tuân thủ chế độ quản lý tài chính công. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các đơn vị gồm lên kế hoạch, lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách,…Công tác quản lý tài chính chi phối và tác động rất lớn đến tổ chức công tác kế toán trong các tổ chức.

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm tổ chức công tác kế toán là gì và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Có thể nói, đây là một công việc rất quan trọng quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, khi thực hiện công việc này cần có sự thống nhất giữa các cấp và nghiên cứu thông tin, số liệu để báo cáo một cách chính xác, nhanh chóng. Mong rằng với những chia sẻ trong bài viết này của Luận Văn 2S đã giúp bạn đọc có thêm những kiến thức hữu ích về chủ đề trên và áp dụng hiệu quả trong học tập, công việc.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 • [FREE] Mẫu Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa PDF, 2024

  Tư tưởng Hồ chí Minh về văn hóa là một phần quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là hệ thống quan điểm, lý luận sáng tạo, độc đáo, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 • 05 Mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngân Hàng Chuẩn, Chi Tiết 2024

  Đối với các bạn sinh viên lần đầu thực hiện viết báo cáo thực tập, việc viết và trình bày nhật ký thực tập sao cho khoa học, logic hẳn không phải điều đơn giản.
 • List Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin 2024, Tải Miễn Phí

  Bạn cũng là sinh viên đang theo học ngành công nghệ thông tin? Bạn đang tìm kiếm mẫu bài báo cáo thực tập công nghệ thông tin để tham khảo, vận dụng viết báo cáo thực tập của mình.
 • Mẫu Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Logistics Đạt Điểm Cao 2024

   Viết báo cáo thực tập là một trong những công việc mà sinh viên cần phải hoàn thành sau kỳ thực tập ở đơn vị thực tập. Logistics là ngành học có tính thực tiễn cao, chính vì thế, trải nghiệm thực tiễn tại cơ sở thực tập là một nội dung quan trọng của sinh viên theo học chương trình này. 
 • Mẫu Nhật Ký Thực Tập Lễ Tân Khách Sạn Chi Tiết 2024

  Ngành quản trị nhà hàng là ngành học có tính thực tiễn, việc được tiếp xúc và trải nghiệm thực tế có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên theo học chuyên ngành này và thực tập lễ tân khách sạn là vị trí được nhiều sinh viên lựa chọn.
 • Kiểm soát nội bộ là gì? Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Kiểm soát nội bộ là một quá trình chịu sự chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các thành viên khác trong một tổ chức. Mục đích của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức/ doanh nghiệp là nhằm đạt được sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, sự tin cậy của báo cáo tài chính và sự tuân thủ pháp luật cũng như các quy định mà tổ chức/ doanh nghiệp đặt ra.

LUẬN VĂN 2S - TRUNG TÂM HỖ TRỢ & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đà Nẵng: Toà nhà Thành Lợi 2 - Số 3 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Hà - 217 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Hotline: 0976 632 554

Email: 2sluanvan@gmail.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Nội dung liên hệ
 
Bản quyền thuộc về Luận văn 2S - Nhóm GV thuộc ĐHQG HCM & ĐHQG HN
DMCA.com Protection Status