logoluanvan2s1
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

Chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tất cả chuyên ngành

Cam kết chất lượng - Đúng tiến độ - Bảo mật thông tin

hotlinevietthueluanvan2s-1

Quyền sử dụng đất là gì? Lý luận về đăng ký quyền sử dụng đất

Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là nguồn nội lực quan trọng, nguồn vốn to lớn của đất nước cũng như là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng không thể thay thế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, lao động của con người trong xã hội. Ngày nay, với sự phát triển của tiến bộ xã hội, đất đai ngày càng phát huy được giá trị to lớn của nó. Vì vậy, việc xác lập quyền sử dụng đất và đăng ký quyền sử dụng đất được nhiều người quan tâm. Để hiểu rõ về quyền sử dụng đất là gì và các vấn đề liên quan đến đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam, các bạn hãy cùng Luận Văn 2S đọc bài viết dưới đây nhé.

Quyền sử dụng đất là gì?

Theo Luật dân sự, quyền sử dụng được hiểu là quyền khai thác công dụng và những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi mà pháp luật cho phép nhằm thỏa mãn các nhu cầu về sinh hoạt vật chất hoặc tinh thần cho bản thân mình.

Quyền sử dụng đất là một loại quyền sử dụng đặc biệt, không giống quyền sử dụng đối với các tài sản thông thường khác như quy định tại Bộ Luật Dân sự..

Quyền sử dụng đất có thể định nghĩa: Quyền sử dụng đất là quyền của người sử dụng đất hợp pháp được nhà nước trao cho bằng các quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất.

quyen_su_dung_dat_la_gi_luanvan2s
Khái niệm quyền sử dụng đất là gì?

Có thể bạn quan tâm:

Dịch vụ viết luận văn thạc sĩ thuê tại Tp.HCM uy tín [Bảng giá chi tiết]

Đặc thù của quyền sử dụng đất

Giống như pháp luật của các nước trên thế giới, ở Việt Nam cũng xem đất là bất động sản, là một loại tài sản có giá trị, là tư liệu sản xuất quan trọng không thể thiếu trong lao động, sản xuất, kinh doanh của con người. Đất đai ở Việt Nam thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, nên Nhà nước có các quyền sau:

Quyền chiếm hữu: Quyền nắm giữ vốn đất trong phạm vi cả nước, Nhà nước chỉ chiếm hữu đất đai thông qua sự quản lý của các cán bộ địa chính, cơ quan có thẩm quyền. Nhà nước đã trao quyền chiếm hữu thực tế này cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình bằng quyết định hành chính là giao đất, cho thuê đất.

Quyền sử dụng: Quyền khai thác những thuộc tính có ích từ đất nhằm phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Nhà nước giao đất cho các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức sử dụng. Các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức khi sử dụng đất của Nhà nước phải đóng góp nghĩa vụ vật chất cho Nhà nước thông qua việc nộp tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Quyền định đoạt: Quyền quyết định số phận pháp lý của đất đai, Nhà nước thực hiện quyền định độat đất đai bằng các hình thức như giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, quy định về quyền và nghĩa vụ cho người được Nhà nước giao đất cho sử dụng, đồng thời đảm bảo các quyền và nghĩa vụ được thực hiện trên thực tế.

Đặc thù của quyền sử dụng đất ở Việt Nam

Thứ nhất, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Chính phủ thống nhất quản lý. Nhà nước giao cho người dân quyền sử dụng thông qua việc giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, người dân chỉ được thế chấp quyền sử dụng đất chứ không phải là thế chấp đất.

Thứ hai, người sử dụng đất bị hạn chế hoặc không có toàn bộ các quyền năng như các chủ sở hữu tài sản (định đoạt, sử dụng hạn chế và không được tiêu hủy tài sản,…).

Thứ ba, hình thức, thủ tục và điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Về hình thức, hợp đồng có liên quan đến quyền sử dụng đất phải được thành lập văn bản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực, đăng ký và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cũng không ngoại lệ. Về điều kiện, khi thực hiện các giao dịch về đất phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định như giấy tờ, nguồn gốc,…của đất hay điều kiện giữa các bên thực hiện các giao dịch về đất. Các nội dung có liên quan đến giao dịch về đất không phải do người có quyền sử dụng đất quyết định hoàn toàn mà do pháp luật quy định buộc họ phải tuân theo.

Đăng ký quyền sử dụng đất là gì?

Đăng ký quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính, một trong những hoạt động quản lý đất đai của Nhà nước. Theo đó, nội dung của việc đăng ký quyền sử dụng đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý của thửa đất phải đăng ký theo một thủ tục và trình tự luật định vào hồ sở địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ hợp pháp của chủ sử dụng đất.

Xem thêm

Tranh chấp đất đai là gì? Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai

Đặc điểm quan trọng của đăng ký quyền sử dụng đất

Thứ nhất, đăng ký quyền sử dụng đất được quy định trong những văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. Đăng ký quyền sử dụng đất sử dụng các nguồn là Luật Đất đai, tiếp theo là các quy định, thông tư và quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thứ hai, đăng ký quyền sử dụng đất là một nội dung mang tính đặc thù của quản lý nhà nước về đất đai. Được thể hiện thông qua việc đăng ký quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với người sử dụng đất nhằm thiết lập mối quan hệ ràng buộc về pháp lý giữa Nhà nước và chủ sử dụng đất,…

Thứ ba, đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện với một đối tượng đặc biệt là đất đai vì đất đai được xác định là một loại tài sản đặc biệt và có giá trị, là tư liệu sản xuất không thể thiếu nhưng diện tích đất thì chỉ có giới hạn,…

Thứ tư, đăng ký quyền sử dụng đất là một hoạt động được thực hiện thường xuyên, liên tục ở mọi nơi trong mọi thời kỳ.Việc đăng ký quyền sử dụng đất phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo cho hồ sơ địa chính luôn được cập nhật thường xuyên, phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất.

Thứ năm, đăng ký quyền sử dụng đất được tổ chức thực hiện theo đơn vị hành chính từng xã, phường và thị trấn.

Thứ sáu, phương pháp điều chỉnh quan hệ đăng ký quyền sử dụng đất đã có nhiều thay đổi, hiện tại không còn là quan hệ hành chính thông thường. Quan hệ đăng ký quyền sử dụng đất hiện tại đã có những thay đổi theo hướng mềm dẻo, linh hoạt theo nguyên tắc bình đẳng của luật dân sự.

Vai trò của đăng ký quyền sử dụng đất

Đăng ký quyền sử dụng đất có vị trí, vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng, cụ thể như sau:

Đăng ký quyền sử dụng đất là cơ sở quan trọng nhằm bảo vệ chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, được Nhà nước thống nhất quản lý để đảm bảo việc sử dụng đất một cách đầy đủ, hợp lý, tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao nhất. Nhà nước chỉ giao quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Người sử dụng đất được hưởng quyền lợi và trác nhiệm thực hiện nghĩa vụ sử dụng đất theo các quy định của pháp luật.

Đăng ký quyền sử dụng đất là điều kiện để đảm bảo để nhà nước quản lý chặt chẽ toàn bộ quỹ đất trong phạm vi lãnh thổ nước mình, đảm bảo cho đất đai được sử dụng một cách tiết kiệm, có hiệu quả, thực hiện bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của những người sử dụng đất xung quanh.

Đăng ký quyền sử dụng đất bảo vệ lợi ích của người sử dụng đất, của người tham gia vào các quan hệ đất đai. Việc đăng ký quyền sử dụng đất sẽ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chủ sở hữu đất, các thông tin đăng ký về mô tả thửa đất giúp chủ sở hữu thửa đất xác định và nhận dạng rõ vị trí của thửa đất, chủ quyền và giới hạn chủ quyền của mình với thửa đất khác, từ đó được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo trước sự xâm hại của các chủ thể khác.

Đăng ký quyền sử dụng đất nhằm bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Đăng ký quyền sử dụng đất khi được xây dựng hợp lý và vận hành tố sẽ có ý nghĩa thiết thực làm giảm phiền hà, củng cố mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.

Đăng ký quyền sử dụng đất bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thông tin từ hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất cùng với sự thuận tiện khi tiếp cận các thông tin do đăng ký quyền sử dụng đất mang lại tạo một sức hút hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Đăng ký quyền sử dụng đất được xem là một nội dung quan trọng có quan hệ hữu cơ với các nội dung khác của quản lý nhà nước về đất đai. Đăng ký quyền sử dụng đất nhằm thiết lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đầy đủ các thông tin về tự nhiên, kinh tế, xã hội pháp lý của thửa đất. Hệ thống các thông tin đó là sản phẩm kế thừa từ việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

Quyền sử dụng đất là một trong những quyền lợi cơ bản mà người sử dụng đất cần thực hiện nhằm đảm bảo các quyền và nghĩa vụ mà mình cần thực hiện. Việc đăng ký quyền sử dụng đất sẽ giúp các bạn xác lập lợi ích mà mình nhận được đối với thửa đất đó. Vì vậy, để được pháp luật công nhận và đảm bảo quyền pháp lý, chúng ta cần thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất. Trên đây là các vấn đề xoay quanh khái niệm quyền sử dụng đất là gì, nếu như bạn đọc vẫn còn những câu hỏi liên quan đến thực hiện luận văn thạc sĩ luật kinh tế về đăng ký quyền sử dụng đất này, hãy liên hệ với Luận Văn 2S nhé!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 • Kiểm soát nội bộ là gì? Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Kiểm soát nội bộ là một quá trình chịu sự chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các thành viên khác trong một tổ chức. Mục đích của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức/ doanh nghiệp là nhằm đạt được sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, sự tin cậy của báo cáo tài chính và sự tuân thủ pháp luật cũng như các quy định mà tổ chức/ doanh nghiệp đặt ra.
 • Bao thanh toán là gì? Thực trạng bao thanh toán tại Việt Nam hiện nay

  Bao thanh toán có thể hiểu là sự chuyển nhượng các khoản phải thu của người bán hàng từ người bán hàng sang đơn vị bao thanh toán. Đơn vị bao thanh toán sẽ chịu trách nhiệm thu nợ, tránh các rủi ro không trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ từ người mua.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Nội dung của thuế TNDN ở Việt Nam

  Thuế được đánh giá là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và là công cụ điều chỉnh vĩ mô của nền kinh tế, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế điều tiết vào thu nhập chính thức của doanh nghiệp và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước.
 • Du lịch làng nghề là gì? Phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam

  Hiện nay, du lịch làng nghề được xem là một giải pháp hữu hiệu để kích thích phát triển kinh tế xã hội ở làng nghề theo hướng bền vững. Để hiểu rõ khái niệm du lịch làng nghề là gì cũng như các nội dung kiến thức xoay quanh chủ đề này, chúng ta cùng đọc bài viết dưới đây nhé.
 • Nghèo là gì? Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

  Đói nghèo là một trong những rào cản làm giảm khả năng phát triển con người con người, cộng đồng cũng như mỗi quốc gia. Xu hướng phát triển của nền kinh tế, tiến bộ khoa học công nghệ và ổn định đời sống mang lại những thành tựu và tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn phải đối mặt với thực trạng nghèo đói.
 • Bán hàng là gì? Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng

  Bán hàng là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Không những vậy, bán hàng còn là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng coi trọng việc bán hàng và nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả bán hàng.

LUẬN VĂN 2S - TRUNG TÂM HỖ TRỢ & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đà Nẵng: Toà nhà Thành Lợi 2 - Số 3 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Hà - 217 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Hotline: 0976 632 554

Email: 2sluanvan@gmail.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Nội dung liên hệ
 
Bản quyền thuộc về Luận văn 2S - Nhóm GV thuộc ĐHQG HCM & ĐHQG HN
DMCA.com Protection Status