logoluanvan2s1
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

Chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tất cả chuyên ngành

Cam kết chất lượng - Đúng tiến độ - Bảo mật thông tin

hotlinevietthueluanvan2s-1

Chia sẻ kho đề tài & Hướng dẫn cách làm tiểu luận triết học chi tiết 

Việc viết tiểu luận đã tạo điều kiện cho học viên, sinh viên ngành triết học nâng cao hiểu biết của mình đối với triết học Mác - Lênin nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung. Việc tìm tòi các tư liệu, nghiên cứu đề tài phục vụ cho tiểu luận không chỉ mở rộng hiểu biết của người viết luận mà còn giúp họ hiểu sâu hơn, đúng hơn về lý luận này đồng thời phục vụ cho công tác thực tiễn sau này. Trong bài viết này, Luận Văn 2S đơn vị uy tín trong lĩnh vực LÀM TIỂU LUẬN THUÊ xin gửi đến bạn đọc tài liệu hướng dẫn cách viết tiểu luận chi tiết, áp dụng cho cả bài luận thông thường và bài tiểu luận triết học cao học từ nội dung cho đến hình thức. 

Mục đích và yêu cầu của tiểu luận triết học

Mục đích: Học viên vận dụng được những tri thức triết học đã được dạy, được nghiên cứu cũng như hiểu biết của bản thân vào việc giải quyết vấn đề triết học (đề tài triết học) một cách tương đối hoàn chỉnh.

Yêu cầu: Để hoàn thành được mục đích trên, đòi hỏi người viết cần hoàn thành những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Trình bày một cách có hệ thống, bài bản những tư tưởng của triết học Mác - Lênin có liên quan đến đề tài tiểu luận đã chọn.
 • Biết cách vận dụng những cơ sở lý luận khoa học để phân tích, lý giải những vấn đề cấp thiết của thực tiễn đặt ra. Đặc biệt là những vấn đề nổi trội trong xã hội, kinh tế, chính trị... của nước ta hiện nay.
 • Đề ra các phương hướng và giải pháp, kiến nghị nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn đang diễn ra có sự liên quan đến đề tài.

tieu_luan_triet_hoc_luanvan2s
Mục đích và yêu cầu của tiểu luận triết học

Các bước thực hiện tiểu luận triết học 

Bước 1: Xác định đề tài và xây dựng đề cương

 • Xác định đề tài:

Có thể nói đề tài tiểu luận triết học là rất phong phú, đa dạng xét về mặt tính chất, một đề tài dành cho tiểu luận triết học có thể là vấn đề mang tính lý luận - triết học thuần túy. Song cũng có thể là một vấn đề mang tính thực tiễn hay cũng có thể là một vấn đề vừa mang tính lý luận lại vừa mang tính thực tiễn. Thông thường, đề tài tiểu luận triết học dành cho học viên cao học thuộc loại thứ 3 (vừa có lý luận vừa có thực tiễn).

Xét về góc độ phạm vi, đối tượng nghiên cứu, một đề tài triết học có thể phản ánh từng lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...) song cũng có thể phản ánh toàn bộ đời sống xã hội, thậm chí là một vấn đề liên quan đến toàn thế giới vật chất, tinh thần. Chọn đề tài nào để viết tiểu luận triết học là hoàn toàn tùy vào ý muốn và năng lực của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, học viên cần lưu ý một điều là những đề tài tiểu luận triết học, tiểu luận triết học cao học (bao gồm những đề tài mang tính thực tiễn cụ thể) vẫn phải có sự liên quan mật thiết với những nội dung kiến thức đã được đề cập đến trong giáo trình triết học. Do đó, để có thể xác định một đề tài tiểu luận triết học tốt, phù hợp với bản thân, đồng thời có ý nghĩa về mặt thực tiễn, học viên cần phải tham gia đầy đủ các buổi học, buổi hội thảo Triết học trên lớp. Bởi trong quá trình hướng dẫn các nội dung của môn học, các giảng viên triết học thường có sự liên hệ với đời sống thực tiễn sinh động, cụ thể của đất nước và thế giới. việc tham gia đầy đủ các buổi tập trung trên lớp sẽ giúp học viên tiếp thu được nhiều điều cần thiết một cách bổ ích và sẽ dễ dàng hơn cho việc xác định đề tài tiểu luận.

 • Xây dựng đề cương:

Đề bài tiểu luận có chất lượng đòi hỏi phải làm tốt khâu xây dựng đề cương. Đề cương càng chi tiết, chặt chẽ bao nhiêu thì việc thực hiện viết tiểu luận, bài viết càng chặt chẽ và có chất lượng bấy nhiêu. Muốn được như vậy, trong quá trình làm đề cương, tác giả cần chia đề tài thành nhiều mục, mỗi mục đề cập đến một nội dung lớn. Điều quan trọng là khi nêu ra những mục, nội dung đó phải có sự gắn kết logic giữa chúng. Người viết phải tự đặt ra cho mình các câu hỏi và giải đáp chúng: tại sao lại có nội dung đó? Vấn đề đó? Giữa nội dung đó với nội dung trước có liên hệ gì với nhau và bản thân nội dung sẽ dẫn đến vấn đề gì?...

Việc xây dựng đề cương này sẽ làm nảy sinh những vấn đề có liên quan với nguồn tài liệu cần tiếp cận để hiện thực hóa đề cương thành một bài tiểu luận hoàn chỉnh.

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu

Dân gian có câu "có bột mới gột nên hồ", trong việc viết tiểu luận nói chung và viết tiểu luận triết học cao học nói riêng cũng như vậy. Chuẩn bị tài liệu là một bước có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan trực tiếp đến chất lượng của bài tiểu luận. Việc chuẩn bị tốt tài liệu cũng như là bạn đã hoàn thành đến 60 - 70% công việc viết tiểu luận. Không làm hoặc làm không tốt bước này sẽ ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến chất lượng của công trình tiểu luận. Bởi vì việc tiến hành nghiên cứu, thu thập, chắt lọc và đọc tài liệu liên quan đến đề tài của mình không chỉ giúp cho tác giả có cái nhìn chuyên sâu hơn về lĩnh vực đề tài, thực hiện tốt về mặt nội dung mà còn góp phần giúp cho việc xây dựng hình thức đề tài dễ dang và chuẩn xác: cách đặt vấn đề, xắp xếp bố cục các phần, cách lập luận, diễn đạt... Để hoàn thành tốt bước này, người viết cần tập trung nghiên cứu tài liệu tại 4 nhóm tài liệu dưới đây:

Nhóm tài liệu kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh:

Đây là những tác phẩm được viết bởi C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin (những người sáng lập nên chủ nghĩa Mác - Lênin) và Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Những loại sách, tài liệu này vừa mang tính lịch sử, thực tiễn vừa mang tính khoa học, tính lý luận cao bởi chúng đã được viết trong những thời điểm, những điều kiện lịch sử - cụ thể. Chính vì vậy, việc tiếp cận đến những tài liệu này sẽ giúp ích rất lớn cho việc tạo cơ sở lý luận, khoa học và tăng tính thuyết phục cho bài tiểu luận triết học.

Nhóm tài liệu thuộc văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Đây là nhóm tài liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng  mà học viên, sinh viên không thể không tiếp cận trong viết bài tiểu luận triết học. Các văn kiện, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng các khóa chính là biểu hiện sống động của việc vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào bối cảnh lịch sử, điều kiện của cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn. Vì vậy, nhóm tài liệu này vừa có giá trị lý luận, đồng thời lại có giá trị thực tiễn cao.

bai_tieu_luan_triet_hoc_luanvan2s
Chuẩn bị tài liệu

Nhóm tài liệu thuộc các tạp chí lý luận, khoa học chuyên ngành:

Nhóm tài liệu này bao gồm các tạp chí quan trọng như: Triết học, tạp chí cộng sản, thông tin khoa học xã hội, tạp chí khoa học xã hội, lý luận chính trị... Các tạp chí này tập hợp nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học xã hội và nhân văn trong và ngoài nước, thậm chí có cả sự góp mặt của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Đặc điểm chung của những tạp chí lý luận khoa học này là các tác giả đều dựa trên những cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và cả những lý thuyết khoa học khác để lý giải và đề xuất giải pháp nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn bức xúc trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước và trên thế giới. Về hình thức, hầu hết các tạp chí đều giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn, biểu hiện ở bố cục, cách sắp xếp nội dung logic, chặt chẽ. Người làm tiểu luận trong khi tham khảo các bài tạp chí này không chỉ tìm thấy các tài liệu liên quan đến đề tài mà còn học được những điều bổ ích cả về nội dung lẫn hình thức: Các tư liệu, thông tin khoa học và thực tiễn, cách đặt vấn đề, cách chọn lọc thông tin để giải quyết vấn đề, cách diễn đạt ý bằng lời văn... Có thể khẳng định, nhóm đề tài thuộc các tạp chí lý luận, khoa học chuyên ngành có ýnghĩa đặc biệt quan trọng và thiết thực đối với học viên "thực chiến" công việc viết tiểu luận triết học, đặc biệt là tiểu luận triết học cao học.

Nhóm tài liệu thuộc các loại báo chí:

Học viên viết tiểu luận nên đọc những bài viết của các báo nhằm  mở rộng tầm nhận thức xã hội của bản thân bởi báo chí đề cập tới rất nhiều khía cạnh, với đầy đủ tính sinh động, cụ thể của đời sống thực tiễn xã hội. Do đó, các bài viết trong báo chứa đựng nhiều thông tin đa dạng và được cập nhật liên tục, tạo nên cảm xúc trực tiếp cho người đọc. Tuy nhiên, về tính khoa học cũng như mức độ tin cậy của các thông tin thể hiện trong các báo cần có sự lưu ý đặc biệt nếu bạn muốn sử dụng chúng trong một bài nghiên cứu khoa học nói chung, bài tiểu luận triết học nói riêng. Do tính chất phức tạp của đời sống thực tiễn xã hội ở đây không loại trừ khả năng những thông tin được nêu trong một bài báo độ chính xác chưa cao, có khi cần thẩm định lại. 

Bạn đang gặp khó khăn với bài tiểu luận triết học của mình? Bạn không tìm được tài liệu phù hợp? Bạn không biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình? Tham khảo ngay: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC của Luận Văn 2S.

Bước 3: Thực hiện đề tài

Thực hiện đề tài tiểu luận được coi là "bước ra quyết định". Bởi lẽ với đề cương đã xác định, nguồn tài liệu đã thu thập được kết hợp với những hiểu biết cá nhân, những kiến thức đã tiếp thu được trong quá trình học tập, học viên sẽ phải xử lý, sắp xếp, phát triển nội dung và trình bày sao cho vấn đề trong đề tài tiểu luận được giải quyết một cách thuyết phục, đảm bảo tính logic và hệ thống. Tránh trường hợp chồng chéo, trùng lặp nội dung... Để làm được điều này, học viên cần lưu ý một số yêu cầu về nội dung và hình thức dưới đây: 

Về nội dung: Nội dung chung của tiểu luận triết học phải thể hiện được tính khoa học, chính trị và tính hệ thống. Cụ thể:

 • Những luận điểm được nêu ra trong tiểu luận cần được lý giải một cách rõ ràng, cụ thể bằng những căn cứ lý luận và thực tiễn xác đáng.
 • Trong lập luận, giữa các nội dung luận điểm cần có sự tiếp nối và liên hệ logic với nhau. Tuyệt đối không được có sự mâu thuẫn, phản bác lẫn nhau giữa các luận điểm. Điều này sẽ làm giảm rất nhiều tính thuyết phục của bài luận.
 • Các nội dung của tiểu luận triết học cần phản ánh đúng đắn quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Phần liên hệ thực tiễn trong tiểu luận triết học cao học phải nêu và phân tích mặt tốt, mặt chưa được, chưa làm đúng tinh thần của lý luận khoa học dựa trên cơ sở thế giới quan khoa học và phương pháp luận phổ biến của triết học Mác - Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật để phân tích thực tiễn.

Về hình thức: Tiểu luận cần được trình bày một cách mạch lạc với sự sắp xếp hợp lý giữa các phần, các luận điểm. Tiểu luận sẽ được chia thành ba phần chính: Mở đầu, Nội dung và Kết luận. 

 • Mở đầu: Nêu lên tính cấp thiết và lý do chọn đề tài. Hãy trả lời các câu hỏi: Tại sao lại chọn đề tài này? Đề tài này có liên quan đến vấn đề bức xúc gì của đất nước, thế giới? Hạn chế, giải pháp khắc phục hạn chế?
 • Nội dung: Sẽ bao gồm phần lý luận cơ bản và vận dụng thực tiễn. Trong phần lý luận cơ bản sẽ trình bày những lý luận của triết học Mác - Lênin có liên quan đến đề tài. Còn ở phần vận dụng thực tiễn sẽ tập trung trình bày những hiểu biết của bản thân tác giả qua nghiên cứu đề tài và vận dụng lý luận vào thực tiễn. Đồng thời, phần này cũng nêu ra những hạn chế, giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế đó... 

Lưu ý: Kết cấu phần nội dung cần có sự cân đối. Tuyệt đối tránh sự mất cân đối về độ dài quá mức giữa phần lý luận và vận dụng thực tiễn.

 • Kết luận: Tóm tắt lại ý nghĩa của đề tài, đề xuất giải pháp cụ thể (nếu có).

Bố cục của bài tiểu luận triết học

 • Trang bìa
 • Trang phụ bìa
 • Mục lục (ghi rõ từng phần lớn nhỏ với số trang cụ thể)
 • Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
 • Lời cảm ơn (nếu có)
 • Nội dung chính
 • Kết luận
 • Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ
 • Tài liệu tham khảo

Một số đề tài tiểu luận triết học tham khảo

Những tư tưởng cơ bản của Phật giáo Ấn độ cổ đại và ảnh hưởng của triết học Phật giáo Ấn độ cổ đại trong đời sống tinh thần ở nước ta hiện nay.

Những tư tưởng cơ bản của triết học Nho giáo và suy nghĩ của mình về sự ảnh hưởng của nó trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

Quá trình hình thành và phát triển của triết học Mác - Lênin. Vai trò của triết học nói chung và triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội.

Lý luận học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C. Mác và sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và vấn đề phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và vấn đề phát huy dân chủ ở nước ta hiện nay.

Xem trọn bộ mẫu đề tài tiểu luận triết học, tiểu luận triết học cao học Tại Đây!

Trên đây, Luận Văn 2S đã hướng dẫn chi tiết cách viết tiểu luận triết học dành cho các bạn sinh viên, học viên cao học. Trên thực tế, triết học là một bộ môn khó, mang tính trừu tượng cao. Vì vậy, để tự hoàn thành một bài tiểu luận triết học đối với người học không chuyên sẽ là một vấn đề khá lớn. Tuy nhiên, điều này sẽ không còn là vấn đề khi bạn liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận thuê của chúng tôi. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7. Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần sự trợ giúp với bài tiểu luận triết học của mình nhé!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 • Kiểm soát nội bộ là gì? Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Kiểm soát nội bộ là một quá trình chịu sự chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các thành viên khác trong một tổ chức. Mục đích của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức/ doanh nghiệp là nhằm đạt được sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, sự tin cậy của báo cáo tài chính và sự tuân thủ pháp luật cũng như các quy định mà tổ chức/ doanh nghiệp đặt ra.
 • Bao thanh toán là gì? Thực trạng bao thanh toán tại Việt Nam hiện nay

  Bao thanh toán có thể hiểu là sự chuyển nhượng các khoản phải thu của người bán hàng từ người bán hàng sang đơn vị bao thanh toán. Đơn vị bao thanh toán sẽ chịu trách nhiệm thu nợ, tránh các rủi ro không trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ từ người mua.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Nội dung của thuế TNDN ở Việt Nam

  Thuế được đánh giá là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và là công cụ điều chỉnh vĩ mô của nền kinh tế, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế điều tiết vào thu nhập chính thức của doanh nghiệp và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước.
 • Du lịch làng nghề là gì? Phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam

  Hiện nay, du lịch làng nghề được xem là một giải pháp hữu hiệu để kích thích phát triển kinh tế xã hội ở làng nghề theo hướng bền vững. Để hiểu rõ khái niệm du lịch làng nghề là gì cũng như các nội dung kiến thức xoay quanh chủ đề này, chúng ta cùng đọc bài viết dưới đây nhé.
 • Nghèo là gì? Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

  Đói nghèo là một trong những rào cản làm giảm khả năng phát triển con người con người, cộng đồng cũng như mỗi quốc gia. Xu hướng phát triển của nền kinh tế, tiến bộ khoa học công nghệ và ổn định đời sống mang lại những thành tựu và tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn phải đối mặt với thực trạng nghèo đói.
 • Bán hàng là gì? Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng

  Bán hàng là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Không những vậy, bán hàng còn là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng coi trọng việc bán hàng và nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả bán hàng.

LUẬN VĂN 2S - TRUNG TÂM HỖ TRỢ & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đà Nẵng: Toà nhà Thành Lợi 2 - Số 3 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Hà - 217 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Hotline: 0976 632 554

Email: 2sluanvan@gmail.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Nội dung liên hệ
 
Bản quyền thuộc về Luận văn 2S - Nhóm GV thuộc ĐHQG HCM & ĐHQG HN
DMCA.com Protection Status