logoluanvan2s1
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

Chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tất cả chuyên ngành

Cam kết chất lượng - Đúng tiến độ - Bảo mật thông tin

hotlinevietthueluanvan2s-1

List 200 Bài Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Hay Nhất

Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong ba bộ phận chính cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chính vì vậy, việc học môn kinh tế chính trị Mác-Lênin có vai trò cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng, làm tiền đề cho các môn học như quản lý kinh tế, kinh tế phát triển… Trong bài viết này, Luận Văn 2S sẽ cung cấp đến bạn các kiến thức xoay quanh việc lựa chọn đề tài và viết tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin. Cùng tham khảo nhé

Xem Thêm:

→ Kho 499 bài tiểu luận triết học lý luận và thực tiễn

→ Hướng dẫn cách làm tiểu luận triết học chi tiết 

Cách chọn đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin

Tương tự như các môn học khác, chủ đề của bài tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin cũng sẽ dựa trên cơ sở các kiến thức đã được giới thiệu trong môn học. Bao gồm:

 • Những lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác-Lênin 
 • Học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác 
 • Lý luận của Lênin về chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước và những biểu hiện mới trong chủ nghĩa tư bản ngày nay
 • Sở hữu và quan hệ lợi ích trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Sinh viên có thể lựa chọn một trong số các chủ đề trên tùy theo sở trường của bản thân để phát triển đề tài cho bài tiểu luận của mình. 

tieu_luan_kinh_te_chinh_tri_mac_lenin_luanvan2s
Hướng dẫn cách chọn đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin

Bạn chưa có kinh nghiệm viết tiểu luận? Bạn phân vân không biết lựa chọn đề tài như thế nào? Phát triển tiểu luận ra sao? Hoặc đơn giản quỹ thời gian của bạn không đủ để hoàn thành bài tiểu luận như ý. Tham khảo ngay dịch vụ viết tiểu luận thuê của Luận Văn 2S TẠI ĐÂY

Một số đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin

Dưới đây, bạn có thể tham khảo một số tên đề tài tiểu luận kinh tế chính trị mẫu

 1. Phân tích lịch sử ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa trên Thế giới. Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam hiện nay
 2. Tìm hiểu quy luật giá trị của Mác-Lênin và sự tác động của nó đến Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay
 3. Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ trên thế giới và Việt Nam 
 4. Quan điểm lý luận cơ bản của các nhà kinh tế học về hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa
 5. Lý luận về hàng hóa và vai trò của Nhà nước trong điều tiết giá cả hàng hóa
 6. Phân tích tác động của điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quy luật giá trị. Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam hiện nay
 7. Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam
 8. Vận dụng lý luận nhận thức theo quan điểm triết học Mác-Lênin vào nền kinh tế Việt Nam trước và sau đổi mới
 9. Quy luật giá trị và tầm quan trọng của nó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tại Việt Nam
 10. Lý luận thực tiễn và sự vận dụng lý luận thực tiễn vào quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta
 11. Tìm hiểu nội dung của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập và sự vận dụng vào đường lối đổi mới đất nước của Đảng ta 
 12. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Vận dụng mối liên hệ phổ biến trong phân tích mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta hiện nay
 13. Phân tích thực trạng, nguyên nhân của tình trạng thất nghiệp của sinh viên hiện hay vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lênin
 14. Phép biện chứng về mâu thuẫn và biểu hiện của mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường tại Việt Nam
 15. Phân tích những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta
 16. Quan điểm triết học Mác-Lênin về con người và vai trò của con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước ngày nay
 17. Vấn đề đổi mới quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong quá trình CNH - HĐH ở Việt Nam
 18. Vai trò của công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
 19. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế của Việt Nam hiện nay
 20. Học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội và sự vận dụng học thuyết kinh tế - xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam
 21. Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Vận dụng vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam
 22. Những vấn đề lý luận về lạm phát. Thực trạng lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay
 23. Phân tích ảnh hưởng của những chính sách kinh tế - xã hội đến môi trường hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam
 24. Tính tất yếu và nội dung vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay 
 25. Nội dung lý luận hình thái kinh tế - xã hội. Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội vào điều kiện nước ta hiện nay

tieu_luan_kinh_te_chinh_tri_mac_lenin_luanvan2s_Tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin mẫu

Tải trọn bộ 200 bài tiểu luận kinh tế chính trị tại: https://bit.ly/2Kkrtxl

Mẫu lời mở đầu tiểu luận môn kinh tế chính trị Mác-Lênin 

Đề tài: Tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin về hàng hóa

LỜI MỞ ĐẦU

“Trong thời kỳ đầu của xã hội loài người, sản xuất xã hội mang tính tự cung tự cấp, nhu cầu của con người bị gói gọn trong một giới hạn nhất định do sự hạn chế của lực lượng sản xuất. Chỉ đến khi lực lượng sản xuất phát triển và có những thành tựu nhất định, nhu cầu của con người mới dần được đáp ứng nhiều hơn. Sự phát triển của lực lượng sản xuất cũng chính là nhân tố dẫn đến đến sự thay đổi từ nền kinh tế tự nhiên sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa và đỉnh cao là nền kinh tế thị trường.

Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu về hàng hóa của con người được đáp ứng, thỏa mãn tối đa với số lượng hàng hóa khổng lồ. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường vẫn tồn tại các hạn chế nhất định, đặc biệt là trong chế độ xã hội tư bản chủ nghĩa (TBCN). TBCN xem lợi nhuận là yếu tố quan trọng hàng đầu dẫn đến quyền bình đẳng trong xã hội bị xem nhẹ và sự phân hóa xã hội sâu sắc. Điều này đã được Mác-Ăngghen nhận biết trong quá trình nghiên cứu về hình thái kinh tế xã hội: TBCN chắc chắn sẽ bị thay thế bởi một chế độ xã hội hoàn thiện hơn, nơi mà con người có quyền tự do, bình đẳng, văn minh, xã hội công bằng, nền kinh tế phát triển bền vững - Chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Từ sau khi giải phóng hoàn toàn miền Bắc Việt Nam, Đảng ta đã xác định đưa đất nước đi lên theo con đường CNXH. Đại hội Đảng lần thứ VI được xem là bước trong sự nghiệp quá độ lên CNXH của nước ta. Theo đó, xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN dưới sự quản lý của nhà nước là chủ chương chiến lược lâu dài trong thời kỳ quá độ lên CNXH. 

Cho đến ngày hôm nay, sau hơn 10 năm thực thực hiện đổi mới, Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại các mặt hạn chế nhất định. Chính vì vậy, em đã lựa chọn Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa. Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam làm đề tài cho bài tiểu luận kinh tế chính trị Mác-Lênin của mình.”

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 • Kiểm soát nội bộ là gì? Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Kiểm soát nội bộ là một quá trình chịu sự chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các thành viên khác trong một tổ chức. Mục đích của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức/ doanh nghiệp là nhằm đạt được sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, sự tin cậy của báo cáo tài chính và sự tuân thủ pháp luật cũng như các quy định mà tổ chức/ doanh nghiệp đặt ra.
 • Bao thanh toán là gì? Thực trạng bao thanh toán tại Việt Nam hiện nay

  Bao thanh toán có thể hiểu là sự chuyển nhượng các khoản phải thu của người bán hàng từ người bán hàng sang đơn vị bao thanh toán. Đơn vị bao thanh toán sẽ chịu trách nhiệm thu nợ, tránh các rủi ro không trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ từ người mua.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Nội dung của thuế TNDN ở Việt Nam

  Thuế được đánh giá là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và là công cụ điều chỉnh vĩ mô của nền kinh tế, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế điều tiết vào thu nhập chính thức của doanh nghiệp và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước.
 • Du lịch làng nghề là gì? Phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam

  Hiện nay, du lịch làng nghề được xem là một giải pháp hữu hiệu để kích thích phát triển kinh tế xã hội ở làng nghề theo hướng bền vững. Để hiểu rõ khái niệm du lịch làng nghề là gì cũng như các nội dung kiến thức xoay quanh chủ đề này, chúng ta cùng đọc bài viết dưới đây nhé.
 • Nghèo là gì? Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

  Đói nghèo là một trong những rào cản làm giảm khả năng phát triển con người con người, cộng đồng cũng như mỗi quốc gia. Xu hướng phát triển của nền kinh tế, tiến bộ khoa học công nghệ và ổn định đời sống mang lại những thành tựu và tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn phải đối mặt với thực trạng nghèo đói.
 • Bán hàng là gì? Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng

  Bán hàng là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Không những vậy, bán hàng còn là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng coi trọng việc bán hàng và nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả bán hàng.

LUẬN VĂN 2S - TRUNG TÂM HỖ TRỢ & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đà Nẵng: Toà nhà Thành Lợi 2 - Số 3 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Hà - 217 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Hotline: 0976 632 554

Email: 2sluanvan@gmail.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Nội dung liên hệ
 
Bản quyền thuộc về Luận văn 2S - Nhóm GV thuộc ĐHQG HCM & ĐHQG HN
DMCA.com Protection Status