logoluanvan2s1
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

Chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tất cả chuyên ngành

Cam kết chất lượng - Đúng tiến độ - Bảo mật thông tin

hotlinevietthueluanvan2s-1

Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp [Download miễn phí 2022]

Kinh tế nông nghiệp là một lĩnh vực quan trọng tại Việt Nam trong điều kiện nước ta cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp, ngành nông nghiệp vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong thành phần kinh tế nước ta. Chính vì vậy, kinh tế nông nghiệp vẫn là chuyên ngành được rất nhiều học viên lựa chọn làm lĩnh vực theo học. Trong quá trình học thạc sĩ, tìm và lựa chọn đề tài luận tốt nghiệp cao học luôn là một vấn đề được các học viên cao học quan tâm tìm kiếm. Hiểu được điều đó, Luận Văn 2S đã tổng hợp lại một số kiến thức liên quan và các đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp để bạn đọc tham khảo và có thêm ý tưởng cho đề tài luận văn của riêng mình.

Tổng quan về ngành kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp là ngành học chuyên về lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại và quản trị đối với lĩnh vực nông nghiệp,… để khai thác và sử dụng các nguồn lực trong nông nghiệp một cách hiệu quả từ đó phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Những người làm nghiên cứu kinh tế nông nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề hay tình huống phát sinh trong hoạt động nghiên cứu và kinh doanh, sử dụng các công cụ phân tích định lượng để phân tích số liệu hỗ trợ cho việc ra quyết định tốt hơn về lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh nông sản.

Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp là bài luận tổng hợp lại những kiến thức chuyên môn và năng lực của học viên sau thời gian học tập và nghiên cứu. Đây cũng là điều kiện để các bạn có thể tốt nghiệp và trang bị kiến thức, kỹ năng để phục vụ cộng đồng.

luan_van_thac_si_kinh_te_nong_nghiep_luanvan2s
Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp

Xem thêm:

Kho đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển mới nhất hiện nay

Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp tiêu biểu 2022

Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp 01

Đề tài: “Phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá tốc độ cao - Nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Phúc”

Tính cấp thiết của đề tài:

Việt Nam là một nước nông nghiệp, với 64,26% dân số sống ở nông thôn (2019) và phụ thuộc chính vào nông nghiệp. Chính vì thế, phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất, gia tăng sản lượng nông sản, nâng cao thu nhập cho người nông dân và bảo vệ nguồn tài nguyên cho thế hệ tương lai luôn là một trong những vấn đề quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và là một trong những mục tiêu hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng mạnh theo xu hướng tiêu cực.

Ở Việt Nam, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đã và đang tác động toàn diện, sâu sắc đến nông nghiệp, nông thôn theo những chiều hướng khác nhau. Một mặt quá trình đó đã và đang tạo ra những cơ hội, những thời cơ để chuyển nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá, để khai thác các nguồn lực trong nông thôn vào các hoạt động kinh tế xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho dân cư nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, quá trình đó cũng tạo ra sự phân hoá giàu nghèo trong khu vực nông thôn, thu hẹp các nguồn lực cho các hoạt động phi nông nghiệp, tạo sức ép về lao động, việc làm đối với bộ phận khá lớn nông dân và gây những tác động xấu về môi trường... Những biến đổi này có tác động theo những mức độ khác nhau tùy thuộc vào tốc độ của công nghiệp hoá - hiện đại hoá và những biến đổi này cũng cần được phân tích để có thể khai thác triệt để những thời cơ cũng như hạn chế tối đa những mặt trái, chủ động tránh xảy ra những tổn hại xấu về mặt kinh tế xã hội cho nông nghiệp. Qua đó giúp nền nông nghiệp nước ta phát triển một cách bền vững.

Trong nông nghiệp, phát triển bền vững đã trở thành một xu thế mang tính tất yếu bởi vai trò của nông nghiệp ngày càng quan trọng và nhu cầu về nông sản cũng ngày càng tăng cao, thế nhưng ngược lại, nguồn lực tự nhiên lại ngày càng bị khai thác cạn kiệt, do tác động của sự biến đổi khí hậu theo chiều hướng ngày càng tiêu cực, do môi trường sinh thái ngày càng bị ô nhiễm và do sự phát triển các ngành phi nông nghiệp. Để phát triển nông nghiệp bền vững, cần đánh giá những xu hướng và tác động của các xu hướng trên đến phát triển nông nghiệp bền vững như là những yêu cầu mang tính cấp bách.

Ở Việt Nam, với vị trí địa lý đặc thù, những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thuận lợi, nhiều địa phương xuất phát điểm chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đã có những bước chuyển biến vượt bậc, hình thành nên nhóm các địa phương có tốc độ công nghiệp hoá - hiện đại hoá cao, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. Phần lớn các địa phương này nằm ở vùng đồng bằng, trong nhóm các địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm. Ở những địa phương này, tốc độ công nghiệp hoá - hiện đại hoá không chỉ tạo nên những biến đổi nhanh và mạnh về kinh tế, xã hội, mà còn tạo nên những yếu tố tác động nhiều chiều đến sự phát triển bền

vững của ngành nông nghiệp và các ngành kinh tế nông thôn. Những tác động đó cần được nghiên cứu kỹ để có những giải pháp có cơ sở khoa học, đồng bộ và khả thi để khai thác các tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Download toàn bộ luận văn tại: https://drive.google.com/file/d/1_8IajBvZqG7nyDMQ5FdOP_OOzhgJOwX7/view?usp=sharing

Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ số 02

Đề tài: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương đến năm 2025”

Tóm tắt luận văn:

Chương 1: Lý luận chung về cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

1.1. Một số vấn đề chung về cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá

1.2. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá

1.3. Nội dung và các yếu tố tác động chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

1.4. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hóa trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương

2.1. Các đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

2.2. Thực trạng cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

2.3. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chương 3: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hóa trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2025

3.1. Quan điểm, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hóa trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên

3.2. Phương hướng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2025

3.3. Các nhóm giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa ở huyện Bắc Tân Uyên đến 2025

Link Download: https://drive.google.com/file/d/12_s3YZ2dR-dQ1Zv40HFJh5xk1D_LZPJt/view?usp=sharing

Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp 03

Đề tài: “Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh”

Link tải luận văn miễn phí: https://drive.google.com/file/d/108ae-S4F6ZgwaZrsJVO10JmOkXk6uNE-/view?usp=sharing

Tên đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp mới nhất 2022

 1. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Phú Xuân.
 2. Đề xuất một số giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.
 3. Công tác đánh giá hiệu quả sử dụng đất ruộng vụ đông trên khu vực huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
 4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình 135 trên địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
 5. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất chè cho hộ nông dân trên địa bàn phía Tây thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 6. Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
 7. Hiệu quả kinh tế cây bưởi da xanh cấp hộ gia đình ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
 8. Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện miền núi Mường Áng, tỉnh Điện Biên giai đoạn hiện nay.
 9. Hiệu quả kinh tế nuôi cá của hộ nông dân trên địa bàn huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ.
 10. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất chè tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 11. Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
 12. Phát triển kinh tế hộ nông dân vùng tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tại huyện Chùa Tùa, tỉnh Điện Biên.
 13. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Eahleo, tỉnh Đăk Lăk
 14. Phân tích những rào cản tiếp cận tín dụng trong phát triển nông lâm nghiệp quy mô hộ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
 15. Các giải pháp tăng cường quản lý công tác sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 16. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 17. Một số giải pháp phát triển sản xuất cam, chanh trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
 18. Một số giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 19. Giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong công tác phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
 20. Thực trạng và đề xuất giải pháp tiếp cận tín dụng chính thống tại các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh.
 21. Đánh giá hoạt động cho vay, hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên.
 22. Đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Long, tỉnh Đăk Nông.
 23. Nghiên cứu các mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
 24. Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
 25. Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình sản xuất chè an toàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 26. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 27. Nghiên cứu tác động của chính sách chi trả môi trường rừng đến sinh kế cộng đồng địa phương tại khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum.
 28. Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đến năm 2025.
 29. Nghiên cứu một số giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại huyện Mường Tè, tỉnh Điện Biên.
 30. Nghiên cứu giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại huyện Đông Hỳ, tỉnh Thái Nguyên.
 31. Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính của quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
 32. Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
 33. Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp: Phân tích những rào cản tiếp cận vốn vay nhằm phát triển các mô hình VAC tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
 34. Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng vải thiều tại huyện Việt Yên,tỉnh Bắc Giang.
 35. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác tín dụng của hội nông dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 36. Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện miền núi Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
 37. Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp: Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông.
 38. Phát triển cho vay sản xuất nông nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
 39. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
 40. Đánh giá sự thay đổi và hiệu quả kinh tế của một số hệ thống canh tác chính trên ba vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau tỉnh Hậu Giang.
 41. Phân tích hoạt động tạo thu nhập và chiến lược kinh tế của hộ ít đất vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn hiện nay.

Trên đây là tổng hợp một số đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp mới cập nhật, đã nhận được đánh giá cao từ hội đồng chấm thi. Các bạn còn có thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến đề tài này hay muốn sử dụng dịch vụ viết luận văn thạc sĩ thuê mà Luận Văn 2S hiện đang cung cấp, hãy để lại lời nhắn hoặc liên hệ trực tiếp với đội ngũ của chúng tôi nhé.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 • Kiểm soát nội bộ là gì? Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Kiểm soát nội bộ là một quá trình chịu sự chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các thành viên khác trong một tổ chức. Mục đích của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức/ doanh nghiệp là nhằm đạt được sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, sự tin cậy của báo cáo tài chính và sự tuân thủ pháp luật cũng như các quy định mà tổ chức/ doanh nghiệp đặt ra.
 • Bao thanh toán là gì? Thực trạng bao thanh toán tại Việt Nam hiện nay

  Bao thanh toán có thể hiểu là sự chuyển nhượng các khoản phải thu của người bán hàng từ người bán hàng sang đơn vị bao thanh toán. Đơn vị bao thanh toán sẽ chịu trách nhiệm thu nợ, tránh các rủi ro không trả nợ hoặc không có khả năng trả nợ từ người mua.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Nội dung của thuế TNDN ở Việt Nam

  Thuế được đánh giá là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và là công cụ điều chỉnh vĩ mô của nền kinh tế, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế điều tiết vào thu nhập chính thức của doanh nghiệp và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước.
 • Du lịch làng nghề là gì? Phát triển du lịch làng nghề ở Việt Nam

  Hiện nay, du lịch làng nghề được xem là một giải pháp hữu hiệu để kích thích phát triển kinh tế xã hội ở làng nghề theo hướng bền vững. Để hiểu rõ khái niệm du lịch làng nghề là gì cũng như các nội dung kiến thức xoay quanh chủ đề này, chúng ta cùng đọc bài viết dưới đây nhé.
 • Nghèo là gì? Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

  Đói nghèo là một trong những rào cản làm giảm khả năng phát triển con người con người, cộng đồng cũng như mỗi quốc gia. Xu hướng phát triển của nền kinh tế, tiến bộ khoa học công nghệ và ổn định đời sống mang lại những thành tựu và tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn phải đối mặt với thực trạng nghèo đói.
 • Bán hàng là gì? Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng

  Bán hàng là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Không những vậy, bán hàng còn là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng coi trọng việc bán hàng và nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả bán hàng.

LUẬN VĂN 2S - TRUNG TÂM HỖ TRỢ & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đà Nẵng: Toà nhà Thành Lợi 2 - Số 3 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Hà - 217 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Hotline: 0976 632 554

Email: 2sluanvan@gmail.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Nội dung liên hệ
 
Bản quyền thuộc về Luận văn 2S - Nhóm GV thuộc ĐHQG HCM & ĐHQG HN
DMCA.com Protection Status