logoluanvan2s1
DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN

Chuyên nhận viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tất cả chuyên ngành

Cam kết chất lượng - Đúng tiến độ - Bảo mật thông tin

hotlinevietthueluanvan2s-1

55 Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán mới, hay nhất

Thạc sĩ kế toán là chuyên ngành được nhiều người học theo học. Làm luận văn thạc sĩ kế toán là nhiệm vụ của mọi học viên theo học chuyên ngành này. Trong bài viết này, các chuyên viên học thuật phụ trách làm luận văn thạc sĩ thuê - Luận Văn 2S xin gửi đến các bạn tổng hợp các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán mới, cấp thiết và “dễ ăn điểm” nhất.

Một số dạng bài luận văn chuyên ngành thạc sĩ kế toán phổ biến nhất

 • Luận văn thạc sĩ kế toán hành chính

 • Luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp

 • Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị, quản trị chi phí

 • Luận văn kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • Luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán

 • Luận văn thạc sĩ về kế toán tiền lương, giá thành, thuế

 • ...

Mẫu luận văn thạc sĩ kế toán tham khảo, tải miễn phí

Luận văn thạc sĩ tổ chức kế toán quản trị

Tên đề tài: Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Đình Nguyễn

Tính cấp thiết của đề tài: ​​Kế toán quản trị là một bộ phận của kế toán, có tầm quan trọng đặc biệt trong việc thiết lập kế toán quản trị còn khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do việc triển khai vận dụng kế toán quản trị tại doanh nghiệp chưa thực sự được Ban Giám đốc quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, Nhà nước mới chỉ ban hành các văn bản pháp quy hƣớng dẫn việc áp dụng kế toán tài chính vào doanh nghiệp mà chưa có văn bản đối với công tác kế toán quản trị.

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Đình Nguyên là công ty xây lắp có lịch sử 20 năm thành lập và phát triển, công ty đã dần chứng tỏ được vị thế của mình trên trong lĩnh vực xây lắp. Tuy nhiên, ngành xây dựng nói chung và công ty Đình Nguyễn nói riêng hiện vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề khó khăn trong kiểm soát chi phí xây lắp, duy trì lợi nhuận ổn định, phát triển bền vững. Hiện tại, công ty mới chỉ tổ chức công tác kế toán tài chính và còn gặp rất nhiều khó khăn như: Thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn vốn và nguyên vật liệu; chi phí xây lắp, giá thành thực tế thường vượt quá so với kế hoạch ban đầu; hoạt động đấu thầu thường thất bại vào những công ty có giá thành thấp hơn… 

Để khắc phục được những vấn đề trê, việc vận dụng kế toán quản trị vào công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Đình Nguyễn là vô cùng cần thiết và cấp bách, từ đó công ty sẽ hoàn thiện công tác quản lý, gia tăng năng lực cạnh tranh, kiểm soát chi phí xây lắp và duy trì lợi nhuận. Nhận thức được tầm quan trọng cũng nhƣ cấp thiết của việc tổ chức kế toán quản trị tại công ty Đình Nguyễn, tác giả quyết định lựa chọn đề tài:

“Tổ chức kế toán quản trị tại Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Đình Nguyễn” làm chuyên đề cho luận văn thạc sĩ của mình.

Kết cấu luận văn gồm 05 chương:

Chương 1: Nguyên nhân dẫn đến việc vận dụng kế toán quản trị tại Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Đình Nguyễn

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về việc vận dụng kế toán quản trị tại doanh nghiệp

Chương 3: Thực tế vận dụng công tác kế toán quản trị tại Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Đình Nguyễn

Chương 4: Kiểm chứng tác dụng

Chương 5: Giải pháp cải tiến và kế hoạch hành động

Tải toàn bộ Luận văn thạc sĩ tổ chức kế toán quản trị

Luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán

Tên đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Trà Vinh

Tính cấp thiết của đề tài: Mặc dù doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm một tỷ trọng rất lớn và có vị trí vô cùng quan trọng trong tỷ trọng đối với sự phát triển nền kinh tế thế nhưng công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa thực sự được chú trọng, Ở nước ta có 26 chuẩn mực kế toán đáp ứng được nhu cầu hạch toán cơ bản cho các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện đại hoá. Hệ thống chuẩn mực kế toán đã được cụ thể qua nhiều thông tư hướng dẫn trong suốt quá trình từ khi hình thành, chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng theo thông tư 133/2016/TT- của Bộ tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ thay thế cho quyết định QĐ 48/2006/ QĐ - BTC chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, từ việc ban hành quy định kế toán đến việc vận dụng các quy định này như thế nào là cả một quá trình và luôn gặp nhiều rào cản, thêm vào đó thực tế hiện nay cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất ưa chuộng hình thức thuê dịch vụ kế toán nhằm đảm bảo yêu cầu của cơ quan thuế trong việc khai và nộp thuế hơn là tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị.

Thực tế tại tỉnh Trà vinh cho thấy việc thực hiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (phần lớn là doanh nghiệp nhỏ) trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thực sự được đầu tư đúng mức cũng như thực hiện một cách bài bản. Các chủ doanh nghiệp chủ yếu thuê kế toán nhằm đáp ứng cho nhu cầu báo cáo thuế vào cuối tháng nên thông tin kế toán chưa đáp ứng kịp thời và đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Cục thuế tỉnh Trà Vinh là đơn vị trực tiếp làm việc với doanh nghiệp về công tác kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn tình trạng kê khai không đủ, không đúng các loại thuế một phần cũng do tổ chức công tác kế toán chưa đầy đủ, chưa đúng theo quy định của pháp luật. Xuất phát từ tình trạng trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Trà Vinh” để làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức công tác kế toán, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung.

Kết cấu luận văn gồm 04 chương:

Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu trước

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Link tải miễn phí Luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán

Luận văn kế toán xác định kết quả kinh doanh

Tên đề tài: Luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hà Phát

Tính cấp thiết của đề tài: Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trong giai đoạn khó khăn sau sự bùng phát của đại dịch Covid trên toàn thế giới, khả năng tiêu thụ sản phẩm cũng hạn chế rất nhiều, Công ty TNHH Thương mại Hà Phát là doanh nghiệp hoạt động chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và tiêu thụ hàng hoá. Mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Do đó, việc quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Từ kết quả đó, doanh nghiệp có thể đánh giá được khả năng tiêu thụ, hiệu quả kinh doanh của các thị trường và đưa ra những quyết định, chiến lược kinh doanh đúng đắn.

Trong doanh nghiệp, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là công việc rất quan trọng, phản ánh một cách trung thực và chính xác tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tối đa hoá lợi nhuận, ngoài phát triển khả năng bán hàng, doanh nghiệp cũng cần sử dụng những chi phí một cách hợp lý và tiết kiệm trong quá trình kinh doanh sản xuất kinh doanh. Thế nhưng thực tế lại cho thấy việc xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp còn tồn tại nhiều bất cập cần phải giải quyết cũng như chưa cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp đầy đủ những thông tin để phục vụ cho việc phân tích, đưa ra quyết định. Chính vì vậy, nghiên cứu hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề mang ý nghĩa cả về lý thuyết và thực tế. Do đó, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hà Phát”. 

Kết cấu luận văn gồm 04 chương:

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại

Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hà Phát

Chương 4: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Hà Phát

Link tải miễn phí Luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Luận văn thạc sĩ kế toán hàng tồn kho

Tên đề tài: Kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Anh Nguyên

Tính cấp thiết của đề tài: Hàng tồn kho là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ chu trình sản xuất nào của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hàng tồn kho đóng vai trò phản ánh năng lực sản xuất, cơ sở vật chất và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời hàng tồn kho cũng giúp phản ánh quy mô, trình độ quản lý vốn của doanh nghiệp. 

Để tăng năng lực sản xuất cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp không đơn giản chỉ là để doanh nghiệp biết được có hay không một loại hàng tồn kho nào đó mà còn là sử dụng hàng tồn kho như thế nào để thông qua đó tìm ra các giải pháp hiệu tối ưu nhất trong việc bảo toàn, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm/ dịch vụ. Ngoài ra, quản lý hàng tồn kho hiệu quả còn giúp doanh nghiệp có thể đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động để tái sản xuất và gia tăng giá trị doanh nghiệp. Với chức năng, nhiệm vụ phản ánh chính xác, đầy đủ và kịp thời về hàng tồn kho cho nhà quản trị doanh nghiệp, hạch toán kế toán hàng tồn kho là một công cụ đắc lực góp phần nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả trong doanh nghiệp.

Kết cấu luận văn gồm 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Anh Nguyên

Chương 3: Hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Anh Nguyên

Download toàn bộ Luận văn thạc sĩ kế toán hàng tồn kho

55 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán mới nhất 2022

Dưới đây, luanvan2s.com sẽ gửi đến bạn danh sách các mẫu đề tài luận văn thạc sĩ kế toán phân theo từng chuyên ngành “hot” nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Luận văn thạc sĩ kế toán tài chính

 1. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải.
 2. Phân tích năng lực tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
 3. Phân tích tình hình tài chính dựa trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.
 4. Tăng cương vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán Việt Nam.
 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trong báo cáo kế toán tài chính của các công ty vừa và nhỏ tại tỉnh Bình Dương.
 6. Tác động đặc điểm hội đồng quản trị đến chất lượng thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 7. Hoàn thiện công tác lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty Công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam.
 8. Hoàn thiện công tác kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các Công ty kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện tại.
 9. Áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 vào việc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk.
 10. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Kinh Đô.

Luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp

 1. Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam.
 2. Hoàn thiện công tác tổ chức hành chính sự nghiệp tại Trường THPT Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
 3. Chi phí hoạt động tại đơn vị hành chính sự nghiệp.
 4. Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại các đơn vị hành chính sự nghiệp của kho bạc nhà nước huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 5. Kế toán các khoản chi đơn vị hành chính sự nghiệp tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.
 6. Hoàn thiện công tác kế toán hành chính sự nghiệp ở trường tiểu học Chu Văn An, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Thực trạng và giải pháp.
 7. Phân tích công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở bệnh viện Nhi Trung ương.
 8. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp cục thống kê tỉnh Vĩnh Long.
 9. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với đơn vị hành chính sự nghiệp tại Cục Hải quan thành phố Hội An.
 10. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ở việt nam theo định hướng tiếp cận chuẩn mực kế toán công quốc tế. 

Luận văn kế toán quản trị chi phí

 1. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tăng cường hiệu lực quản trị chi phí tại Công ty  TNHH Quảng Thái.
 2. Kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng.
 3. Tổ chức công tác kiểm soát giá chuyển nhượng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 4.  Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu chi tại công ty ABC
 5. Kế toán tăng, giảm và trích khẩu hao tài sản cố định trong công ty.
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần và tư vấn đầu tư kiểm định xây dựng.
 7. Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam.
 8. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú.
 9. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định lợi nhuận kinh doanh.
 10. Hoàn thiện quá trình hạch toàn xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh trong Doanh nghiệp thương mại.

Luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán

 1. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Địa ốc Thành Đô.
 2. Hoàn thiện công tác kế toán tại sở Nội vụ Kontum.
 3. Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 4. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty ngành Vận tải và Logistics tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
 5. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán công cụ dụng cụ và  nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng An Phong.
 6. Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam
 7. Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính.
 8. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương tại tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí - Công ty TNHH nhà nước MTV
 9. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
 10. Thực tế công tác kế toán thanh toán và quản lí công nợ trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH dịch vụ và thương mại MESA.

Một số đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán đạt điểm cao

 1. Hoàn thiện quy trình dự đoán ngân sách tại Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Vũng Tàu.
 2. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trí Thành.
 3. Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình quản lý thuế thu nhập cá nhân tại các Chi cục Thuế tại tỉnh Đồng Nai.
 4. Các nhân tố có ảnh hưởng đến kiểm soát rủi ro trong công tác quản lý thuế tại Chi cục thuế tỉnh Bình Dương
 5. Phân tích năng lực tài chính của công ty ABC
 6. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết toán vốn đầu tư dự án với việc tăng cường kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả quản lý tại Công ty Samsung Electronics Việt Nam.
 7. Hoàn thiện công tác kiểm toán hàng tồn kho của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại thành phố Bình Dương.
 8. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động Huy động vốn của Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh An Giang.
 9. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc ra quyết định sử dụng phần mềm kế toán (MISA) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 10. Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các Chi cục thuế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 11. Ý nghĩa và vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong các Doanh nghiệp Việt Nam.
 12. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Cần Giờ.
 13. Hạch toán lao động tiền lương trong cơ chế thị trường tại Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1.
 14. Nâng cao hiểu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
 15.  Kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao.

Tiêu chí đánh giá đề tài luận văn thạc sĩ kế toán chất lượng

 •  Việc chọn đề tài là rất quan trọng và không hề đơn giản chút nào. Người làm luận văn cần phải dựa vàotư duy, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế để tìm ra một đề tài phù hợp nhất. Đề tài có ảnh hưởng xuyên suốt trong quá trình làm bài luận văn của bạn. Hãy chọn một đề tài mới mẻ, có sự đột phá. Như thế, bài làm của bạn chắc chăn sẽ được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, bạn cũng nên chọn những đề tài vừa sức với bản thân để tránh gặp phải những áp lức như: áp lực thời gian, áp lức về kiến thức, kinh nghiệm…  
 • Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán nên là những đề có tính cấp thiết, những vấn đề đang là “điểm nóng” cần phải giải quyết. Và sau khi giải quyết được vấn đề ấy sẽ đem đến giá trị thiết thực cho lý luận và đóng góp cho sự phát triển của đời sống, xã hội. 

Trên đây, Luận Văn 2S đã cung cấp đến bạn đọc một số mẫu đề tài luận văn thạc sĩ kế toán thông dụng và dễ "ăn điểm" mới nhất 2022, chúng tôi hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình thực hiện bài luận của mình. Ngoài ra, chung tôi hiện đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ & viết thuê luận văn trọn gói, từng phần. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ hỗ trợ bạn!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 • [FREE] Mẫu Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa PDF, 2024

  Tư tưởng Hồ chí Minh về văn hóa là một phần quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là hệ thống quan điểm, lý luận sáng tạo, độc đáo, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 • 05 Mẫu Nhật Ký Thực Tập Ngân Hàng Chuẩn, Chi Tiết 2024

  Đối với các bạn sinh viên lần đầu thực hiện viết báo cáo thực tập, việc viết và trình bày nhật ký thực tập sao cho khoa học, logic hẳn không phải điều đơn giản.
 • List Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin 2024, Tải Miễn Phí

  Bạn cũng là sinh viên đang theo học ngành công nghệ thông tin? Bạn đang tìm kiếm mẫu bài báo cáo thực tập công nghệ thông tin để tham khảo, vận dụng viết báo cáo thực tập của mình.
 • Mẫu Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Logistics Đạt Điểm Cao 2024

   Viết báo cáo thực tập là một trong những công việc mà sinh viên cần phải hoàn thành sau kỳ thực tập ở đơn vị thực tập. Logistics là ngành học có tính thực tiễn cao, chính vì thế, trải nghiệm thực tiễn tại cơ sở thực tập là một nội dung quan trọng của sinh viên theo học chương trình này. 
 • Mẫu Nhật Ký Thực Tập Lễ Tân Khách Sạn Chi Tiết 2024

  Ngành quản trị nhà hàng là ngành học có tính thực tiễn, việc được tiếp xúc và trải nghiệm thực tế có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên theo học chuyên ngành này và thực tập lễ tân khách sạn là vị trí được nhiều sinh viên lựa chọn.
 • Kiểm soát nội bộ là gì? Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

  Kiểm soát nội bộ là một quá trình chịu sự chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các thành viên khác trong một tổ chức. Mục đích của việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức/ doanh nghiệp là nhằm đạt được sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động, sự tin cậy của báo cáo tài chính và sự tuân thủ pháp luật cũng như các quy định mà tổ chức/ doanh nghiệp đặt ra.

LUẬN VĂN 2S - TRUNG TÂM HỖ TRỢ & VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Hà Nội: Tòa nhà Detech Tower - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đà Nẵng: Toà nhà Thành Lợi 2 - Số 3 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Hà - 217 Đường Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ba Tháng Hai, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Hotline: 0976 632 554

Email: 2sluanvan@gmail.com

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LUẬN VĂN
Họ tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Nội dung liên hệ
 
Bản quyền thuộc về Luận văn 2S - Nhóm GV thuộc ĐHQG HCM & ĐHQG HN
DMCA.com Protection Status